14 czerwca 2019 w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się Wielka Gala „30 lat Wolności RP”, organizowana przez Przedsiębiorcy.pl wraz z Mazowieckim Zrzeszeniem Handlu, Przemysłu i Usług. Podczas wyłonieni zostali laureaci z różnych dziedzin. Nasza firma brała udział w konkursie Orły Polskiego Budownictwa, którego o niczym niezmiernie miło nam poinformować, została laureatem!

Wielką Galę, w której uczestniczyło ok. 750 osób, otworzył Gospodarz Wieczoru Pan Robert Składowski – Prezes Federacji Przedsiębiorcy.pl, który powitał zebranych gości. W swoim wystąpieniu odwołał się do wydarzeń związanych z rokiem 1989, które miały wpływ na zmiany społeczno-gospodarcze w naszym kraju i dzięki którym możliwy był rozwój polskiej przedsiębiorczości. Podkreślił jak duże znaczenie miało i ma do tej pory przenikanie się trzech środowisk: przedsiębiorców, samorządowców i środowiska naukowego. Serdecznie pogratulował nagrodzonym dziękując im za ich zaangażowanie i ciężką pracę.

Słowa uznania – w imieniu Ministra Finansów Pana Mariana Banasia – przekazał zgromadzonym Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Finansów Pan Tomasz Tokarski. Po jego wystąpieniu głos zabrał Pan Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 2012 – 2015, a obecnie Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.

Listy gratulacyjne do organizatorów i laureatów skierowali także:

  • Marszałek Sejmu RP,
  • Minister Przedsiębiorczości i Technologii RP,
  • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP,
  • Minister Spraw Zagranicznych RP,
  • Marszałek Województwa Lubuskiego,
  • Marszałek Województwa Podlaskiego,
  • Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.