Obrzeże

WymiaryKolorCena nettoCena brutto
6 x 20 x 75 cmszary
6 x 20 x 75 cmczerwony grafit
6 x 20 x 75 cmbrąz
6 x 20 x 100 cmszary
6 x 20 x 100 cmczerwony grafit brąz
8 x 25 x 100 cmszary
8 x 25 x 100 cmczerwony grafit
brąz
8 x 30 x 100 cmszary
8 x 30 x 100 cmczerwony grafit
brąz

Krawężnik Prosty

WymiaryKolorCena nettoCena brutto
12 x 25 x 100 cmszary
12 x 25 x 100 cmczerwony, grafit,
brąz
15 x 30 x 100 cmszary
15 x 30 x 100 cmczerwony, oliwka, grafit,
brąz
20 x 30 x 100 cmszary

Krawężnik Skośny

WymiaryKolorCena nettoCena brutto
22/30 x 15 x 100 cmszary
22/30 x 20 x 100 cmszary

Krawężnik Najazdowy

WymiaryKolorCena nettoCena brutto
15 x 22 x 100 cmszary
15 x 22 x 100 cmczerwony, grafit
15 x 22 x 100 cmbrąz
20 x 22 x 100 cmszary

Obrzeża i krawężniki ogrodowe

Obrzeża i krawężniki betonowe to elementy małej architektury ogrodowej służące wyznaczaniu i wzmacnianiu krawędzi. Dzięki nim pod wpływem nacisku i obciążenia nawierzchnie nie rozchodzą się na boki. Pełnią funkcję stabilizacyjną zabezpieczając i grupując w całość fragmenty terenu. Wyznaczają granice pomiędzy strefami ogrodu oraz pomagają oddzielić ścieżki rabatowe od trawników. Umacniają krawędzie z kostki brukowej, płyt betonowych czy bruku.

Miejskie krawężniki

W przestrzeni miejskiej betonowe krawężniki służą pieszym i kierowcom w ruchu drogowym. Montowane na obrzeżach chodników, ulic i parkingów oddzielając jezdnię od pobocza. Wyznaczają granice terenu do parkowania, szerokość pola jazdy czy przestrzeń dla poruszania się pieszych. To dzięki nim krawędzie jezdni wygląda na estetycznie wykończone. Betonowe krawężniki blokują nadmierny rozrost trawy czy rabatek kwiatowych. Wyznaczają kształt ścieżek parkowych i ciągów pieszych. 

Krawężniki i obrzeża odpowiadają za:
• wzmocnienie krawędzi,
• ochronę przed przesuwaniem się płyt lub kostki brukowej,
• wydzielenie stref nawierzchni o różnym charakterze,
• estetyczne wykończenie nawierzchni.

Krawężniki i obrzeża – zastosowanie:
• drogi
• chodniki
• parkingi
• place miejskie
• skwery i parki
• deptaki i ścieżki spacerowe

Rodzaje:
• obrzeże
• krawężnik prosty
• krawężnik skośny
• krawężnik najazdowy